Alkollerden Su Çıkarılması 

Bileşikteki H ve OH bağları kopar ve su çıkışı olur.

  Hoffmann eliminasyonu

 Dehalojenleme

 Komşu iki karbondaki halojenlerin yapıdan ayrılması ile oluşur.

 

Alkil Halojenürlerin Dehidrohalojenlenmesi

 Yapıdaki H ve halojenin ayrılması ile oluşur.

 

 

Alkollerin sülfürik asitle reaksiyonu ile


                                         

 Williamson Sentezi

Alkollerin veya fenollerin sodyum tuzlarının alkil halojenürlerle verdiği reaksiyon sonucunda eterler elde edilir.


 

 Asit Halojenürleri

 

Karboksilik asitlerin tiyonil klorür veya fosfor halojenürleri ile reaksiyonundan elde edilirler.

 Asit Anhidritleri

Asit anhidritler asit klorürlerin nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları ile elde edilirler.

 Esterler okumaya devam edin…

 

DENEYİN AMACI: Çayda bulunan kafeinin sudaki çözünürlüğünden yararlanarak çayda bulunan saf kafeini elde etmek.

 

DENEYİN TEORİSİ: Çayın aranan bir içecek olmasının bir önemli nedeni de içerdiği alkoloid maddeleridir. Alkoloid madde olarak bilinen kafein, teobromin ve teofilin pürün türevleridir. Pürin ise nükleproteinlerin en önemli yapı taşıdır.

Çay yapraklarından izole edilen arı kafein (C8H10N4O2), tadı acı kristal halde bir maddedir. Çizelgeden görüleceği gibi yaprak yaşı ile  ilgili olarak çay yaprağının kafein kapsamı azalmaktadır.

Çay Bitkisinin Değişik Yapraklarında Bulunan Kafein Miktarları Kuru Maddede %: okumaya devam edin…

Alkollerden Eldesi

Alkollerin Oksitleyici reaktifler ile reaksiyonu sonucunda Aldehit elde edilir.

 

  Asit Klorürlerin Katalitik Hidrojenlenmesi ile

Alkinlerin Hidrasyonu ile

 

                                            
Dihalojenürlerin Hidroliziyle

Komsu Karbonlardaki Hidroksilerin Ayrılması

 

    

Ozonlama ile                

                                            

 

 

Gaz kromatografisi, fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki farklardan yararlanarak bir karisimi olusturan bilesiklerin birbirinden ayrilmasidir. Bu, yüzeyi genis, kati bir destek (yatak) üzerinde hareketsiz duran bir faz ile bu faz üzerinde hareket faz arasinda, ayrilmasi istenen bilesiklerin göç etme hizlarinin farkli olmasindan yararlanilarak yapilir. Ayrilmasi istenen karisim, destek katisi ve üzerindeki sabit fazla doldurulmus cam veya metal bir kolondan geçirilerek ayirma gerçeklestirilir. Ayrilan bilesenler kolonun diger ucunda farkli zamanlarda çikar ve uygun bir detektörle tespit edilip miktariyla orantili kaydedilir. Ayrilmanin gerçeklestigi kolondan çikan akiskanin toplamini efluenti, bunun hareketli faza ait kismina eluent ve ayrilmis bilesene ait kismina eluat denir.

Gaz kromatografisinde, kolon, yüksek sicaklikta tutularak ayrilacak maddeler gaz haline geçirildiginden, kaynama noktasi 500 oC ye kadar olan bilesikler ayrilabilir. Çünkü bugün için ancak bu sicakliga kadar dayanabilecek durucu fazlar gelistirilebilmistir. Bu nedenledir ki, gaz kromatografisiyle molekül agirligi yaklasik 500 e kadar olan maddeler ayrilabilir.

Gaz kromatografisi cihazi genel olarak alti kisimdan meydana gelir:

  • Sürükleyici gaz, basinç ve akisi ayarlayan kisim,
  • Numune enjekte etme kismi,
  • Kolon kismi,
  • Detektör kismi,
  • Isitma kismi,
  • Kaydetme kismi.

Ftalosiyaninler o-dikarboksilli asitlerden veya bu asitlerin amid, imid, nitril türevlerinden elde edilebilir. Ancak karboksil grupları doymamış aroatik gruba direkt olarak bağlıdeğil ise ftalosiyanin sentezi mümkün olmamaktadır. Ayrıca, karboksil veya siyano gruplarını taşıyan karbon atomları arasında çift bağ olmalıdır.

Ftalosiyanin molekülü dört izoindol ünitesinden oluşur ve oldukça gergin bir yapıdadır.

Ftalosiyanin molekülünün merkezindeki iki hidrojen atomunun periyodik tablonun hemen hemen bütün metal iyonlarıyla yerdeğiştirmesi sonucu ve periferal pozisyonlara çeşitli sübstitüentlerin takılmasıyla birçok metalli ftalosiyanin sentezlenmiştir . okumaya devam edin…

Katılarda elektriğin iletilmesi elektronlarla olur . Örneğin bir bakır telden elektrik akımının geçmesi demek elektronların bir uçtan diğer uca akması demektir. Sıvılarda ise elektrik iyonların göçüyle iletilir. Çözeltilerde artı ve eksi yüklü iyonlar olduğuna göre bu iyonlar birbirine zıt yönde hareket ederek elektriği iletirler. O halde bir çözeltinin elektrik iletkenliğini inceleyerek, içindeki iyonların azlığı veya çokluğu hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Dünyanın yeni gözdesi; fosil enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğal gaz) hızla tükenmesi nedeniyle çevreye zarar vermeyen ve “geleceğin enerjisi” olarak anılan hidrojen enerjisi.

 Hidrojen; bilinen en hafif gazdır ve yanıcı özelliğe sahiptir. En önemli özelliği yanarken, diğer yakıtların çıkarttığı karbondioksit gibi zararlı gazları çıkarmaması ve geriye sadece saf su bırakmasıdır.


Hidrojen 21. yüzyıla damgasını vuracak bir enerji taşıyıcısıdır.

Kolayca ve güvenli olarak her yere taşınabilen, taşınmasında çok az enerji kaybı olan, her yerde (sanayide, evlerde ve taşıtlarda) kullanılabilen, tükenmez, temiz, kolaylıkla ısı, elektrik ve mekanik enerjiye dönüşebilen, karbon içermeyen, ekonomik ve hafif olan hidrojenin yalnız 21. yüzyılın değil, güneş ömrü olarak tahmin edilen gelecek 5 milyar yılın da yakıtı olacağı söyleniyor.


Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi değişik hammaddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır.

Hidrojenin, diğer yakıtlara göre pahalı olmasına rağmen uzun dönemde teknolojik ilerlemelerle enerji kullanımında önemli rol oynaması beklenmektedir.

Pazarın, bölgesine ve boyutuna bağlı olarak hidrojenin kğ başına maliyeti 2,35-7 $ arasındadır. Ancak bu maliyet göreceli olup, önümüzdeki yıllarda hızlı düşüşü beklenmektedir.

Hidrojen ve elektrik birbirine kolaylıkla dönüştürülebilir enerji türleri olduğundan hidrojen, tüm sektörleri doğrudan ya da dolaylı etkileyebilmesi, toplumsal gelişme ve refah düzeyini belirleyici oluşu açısından çok kritik bir konumdadır. Yaklaşık otuz yıldan beri hidrojen üretiminin gelişmesiyle, dünya genelinde kimya ve petrol sanayiine bağlı olan ve giderek büyüyen bir hidrojen ekonomisi sözkonusudur.

Geleceğin Enerjisi: Hidrojen

Nurel KILIÇ

Bu nedenle hidrojen; petrol, kömür ve doğal gazın gelecekte yaygınlaşabilecek tek alternatifidir.


Ulaşımda, endüstride ve evlerde hidrojen kullanımı aslında sanıldığı kadar yeni değildir. Dünyanın pek çok yerinde hala evlerde kullanılmakta olan havagazı aslında hidrojen ve karbonmonoksidin bir karışımıdır. okumaya devam edin…