İpeğin Kimyasal Yapısı Ve Özellikleri

Ham ipeğin kimyasal bileşimi üretim koşullarına ve böceğin kaynağına göre değişir. Genellikle bileşim, Tablo 1’deki değerleri gösterir. Fibroin………………………% 63-67 Serisin……………………….% 22-25 Su……………………………% 7-11 Vaks…………………………% 0,5-1 Anorganik mad………………% 1-1, Tablo 1 Fibroin : İpekte ana madde olan fibroin, suda çözünmeye ve ipliksi yapıda bir proteindir. Molekül ağırlığı 80000-100000 arasındadır. Kimyasal bileşiminde toplam onaltı aminoasit bulunur. Bunların %80’ini alanin, glisin ve serin oluşturur. Fibroin proteinini oluşturan başlıca aminoasitler Tablo 2’de verilmiştir. Glisin……………………………….% 42,8 Alanin………………………………% 33,5 Serin………………………………..% 16,2 Tirosin………………………………% 12,8 Aspartik asit………………………..% 2,8

Read more

Kimyasal (Yapay) Lifler

Yeryüzünde nüfus arttıkça, doğal lifler, insanların ihtiyacına yetmemeye başladı. Bu nedenle insanlar, gereksinmeleri olan lifleri belli ölçüde kendileri elde etmeyi düşündüler. Bu husustaki ilk fikir, 1664 yılında İngiliz R. Hooke tarafından ortaya atıldı. Daha sonra, 1710 yılında Fransız R.A. Réaumur, reçine ve vernik kullanarak bir filament elde etmeyi tasarladı. Ancak kimyasal olarak elyaf yapımında ilk ciddi adım 1855’de İsveçli G. Audemars’ın selüloz nitratı keşfetmesiyle atılmış oldu. Bu konuda üzerine yapılan birçok araştırma Chardonnet tarafından sonuçlandırılmıştır. Chardonnet, ipekböceğinin hastalıkları üzerine araştırmalar

Read more

Bakır İpeği

Tetraammin bakır hidroksit çözeltisinde çözünmüş saf selülozdan lif elde dilmesi için ilk patent, 1897 yılında Almanya’da alınmıştır. Ancak tekstilde kullanılacak hale getirilmesi için gereken germe-çekme işlemi, 1901 yılında uygulanıp ticari olarak üretilmeye başlanmıştır. Bakır ipeği için pamuk linteri kullanılacaksa önceden NaOH ile pişirilip ağartılır. Bu şekilde hazırlanmış pamuk linteri veya daha önce gördüğümüz yöntemlerle elde edilmiş kağıt hamuru, derişik CuSO4 bakır sülfat ve NaOH’dan elde edilen Cu(OH)2 çözeltisi ile karıştırılır. İnce küçük selüloz liflerinin tümü, açık mavi renkli bakır hidroksit

Read more

Ftalosiyaninlerin yapısı

Ftalosiyaninlerin yapısı Ftalosiyaninler, 18π-elektron sistemine sahip olup [9], birçok melal iyonu alabilecek büyüklükte kompleks oluşumuna doğrudan katılan pirol halkalarındaki dört azot atomu ile iki imino hidrojen atomu içeren dört iminoizoindolin ünitesinden oluşmuş simetrik bir makro halkadır. Ftalosiyaninin bileşikleri doğada kendiliğinden oluşmayan büyük halkalı bileşiklerin önemli bir sınıfını oluşturmaktadır [10]. Ftalosiyaninin yapısı porfirin sistemine benzemektedir. Farklılıklar dört benzo ünitesive mezo pozisyonunda bulunan dört azot atomudur. Metin grupları azo köprüleri ile yer değiştirmişlerdir. Bu yüzden ftalosiyaninler tetrabenzotetraazo porfirin olarak da adlandırılırlar. Porfirinler,

Read more

Çözeltilerin Özellikleri

ÇÖZELTILERIN ÖZELLIKLERI : Kati-Sivi Çözeltilerinde, 1- Çözeltinin kaynama noktasi saf çözücünün kaynama noktasindan büyüktür. 2- Çözeltinin donma noktasi saf çözücüden düsüktür. 3- Çözeltinin buhar basinci saf çözücünün buhar basincindan düsüktür. 4- Çözeltinin öz kütlesi saf çözücünün öz kütlesinden büyüktür. 5- Bir çözeltiye su eklenirse derisimi düser, buhar basinci artar, donma noktasi yükselir. Iletkenligi azalir. Elektrik İletkenligi : Çözeltilerin bir kismi elektrigi ilettigi halde bir kismi iletmez. Elektrigi ileten çözeltilere elektrolit denir. Biri maddenin elektrigi iletmesi için; 1- Serbest halde elektronu

Read more

Etilbenzen Üretimi

Etilbenzen, son yıllarda GR-S sentetik lastiği ve plastikler için stiren üretiminde, bir reaksiyon adımı olarak, çok büyük miktarlarda üretilmektedir. Stirenin başlıca ticari sentezlerinden birinin başlangıç maddesi, benzenin Friedel-Craft alkillenmesi ile oluşan etilbenzendir. Alkilasyon; izobütanın olefin hidrokarbonlarıyla (örneğin, propilen ve bütilen), genellikle sülfürik asit veya hidroflüorik asit gibi bir asit katalizörü eşliğinde sıcaklık ve basınç kontrolü altında kimyasal olarak birleştirilmesine yönelik bir arıtma işlemidir. Organik bileşiklerin moleküllerine, alkil gruplarının eklenmesiyle oluşan reaksiyonlara alkilleşme denir. Etilbenzen (C6H5-C2H5), sanayide önemli bir monomer olarak

Read more

Kıl Kökenli (Deri Ürünü) Lifler

Hayvanlardan elde edilen ürünler, bir ülkenin ekonomisinin belli bir oranını oluşturur. Bu nedenle hayvanlardan elde edilen tekstil lifleri olan yün ve diğer deri ürünlü lifler, ekonomik değeri olan ürünlerdir. Koyundan elde edilen yün, hayvansal lifler içinde %90’dan daha fazla orandadır. Kıl kökenli deri ürünü liflerin tümünün kimyasal yapıtaşı keratindir. Bu nedenle kıl kökenli lifleri tanımadan önce keratin hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir. Keratin Keratin, yün ve saç gibi kıllar yanında, hayvanların boynuz ve tırnak gibi dokularını oluşturan bir protein maddesidir. Bütün

Read more

Atomik Spektroskopi

1) Atomik spektroskopide hat genişliği hakkında bilgi verip hat genişliğine neden olan etkileri belirtiniz. ÇÖZÜM: Atomik absorpsiyon ve emisyon pikleri, moleküler absorpsiyon ve emisyon bantlarından çok dar ve çizgi şeklindedir. Atomik hatların doğal genişliği, 10-4 A0‘dir. Bu genişleme Heisenberg belirsizlik ilkesi nedeniyle, elektronun yerinin belirlenmesindeki hatadan ileri gelir. Ancak gerçekte hatlar belirli bir genişliğine sahiptir ve bu genişlik bazı etkenlerle artabilir. Etkin hat genişliği, ölçülen maksimum sinyalin yarı yüksekliğinde pikin genişliği olarak tanımlanır. Dar hat genişlikleri, atomik spektroskopide çok önemlidir.

Read more

Atom Ekonomisi

Belki bir cok kisi, atomun ekonomisi mi olur diyecek ama günümüzde gittikce artan atik sorunlarindan dolayi git gide önemi artan bir konu atom ekonomisi. Kücükken evde sürekli gördügüm bir kitap vardi; Ev ekonomisi adinda. Ablamin bir kitabiydi sanki ve meslek liselerinde okutulurdu sanirim. Atom ekonomisi terimi nedense aklima bunu getirmekte hep (ne alakaysa iste). Genelde kimyasal tepkimelerin basarisi konusunda verimden bahsederiz. Yüzde olarak verilen verim ne kadar yüksekse o tepkimenin o kadar iyi gerceklestigi anlasilir dogal olarak. Verim hesaplanirken esas

Read more

Destilasyon-Destilasyon Deneyi

Destilasyon Doğada bulunan ya da laboratuarda sentezlenerek elde edilen maddelerin hemen hemen hepsinde elde edilmesi istenilen maddelerin dışında farklı maddeler de bulunmaktadır. Bunlara safsızlık yapan maddeler, kısaca safsızlıklar denir. Kimyada, içerisinde herhangi bir şekilde safsızlık bulunan maddeler istenildiği gibi tanımlanıp, amaçlarına uygun olarak kullanılamazlar. Dolayısıyla bu safsızlıklardan kurtulup saf madde elde etmek için katı, sıvı ve gazlar için farklı yöntemler bulunmaktadır. Destilasyon sıvılar için basit, etkili ve çok kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle, çok düşük madde miktarlarından endüstriyel ölçekte miktarlara

Read more