Demir Tozu Üretimi

Demir Tozu Üretimi T/M endustrisinde en çok kullanılan toz demir tozudur. Oksitinden indirgeyerek üretme en eski demir tozu üretme yöntemidir. İsveç sünger demir yöntemi Höganas tarafından İsveç’te 1900’lu yıllarda geliştirilmiştir. Yöntem katı halde ve 1260 ˚C’de gerçekleşir. Magnetitçe zengin cevher …

Read more

Rejenere Lifler

Rejenere lifler, daha önce de belirtildiği gibi doğada bulunan lineer yapıdaki bazı polimerlerin, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle işlenerek lif haline getirilmesi ile oluşurlar. Kullanılan doğal polimerin kaynağına göre rejenere lifler beş sınıfa ayrılır; a) Rejenere selülozik lifler b) Selüloz esterleri …

Read more

Selüloz

    Selüloz , bütün bitki,ot ve ağaçların ana yapıtaşıdır.Doğada saf halde bulunmaz.Odunun ağırlıkça %40’ını ,ketenin % 60-85 ini, pamuk liflerinin % 85-90′ ını selüloz oluşturur.Keten,kenevir,jüt gibi elyafta selüloz yanında linyin ,pektin gibi diğer maddeler de bulunur.     Selülozun elementler analizinde elde edilen …

Read more

Selülozun Kimyasal Özellikleri

Selüloza Suyun Etkisi : Su molekülü,atomlarının yerleşim biçimlerinden dolayı,dipol karakterdedir.Bu nedenle sudaki oksijen,atomları selülozun alkol grupları ile hidrojen köprüleri meydana getirir.Böylece su ile ıslanmış bir selülozik materyal ,su moleküllerini hidrojen köprüleri yardımıyla üzerine bağlar.Polimer zincirleri arasına giren su molekülleri nedeni …

Read more

Tiftik (Moher)

Ankara keçisinin uzun, parlak ve yumuşak kıllarından elde edilir. 130 yıl kadar önce Orta Anadolu’da yetiştirilen tiftik keçileri ile Anadolu, dünya piyasalarında bir numaralı üretici idi. Türkiye bu özelliğini 1950’li yıllara kadar koruyabilmiştir. Günümüzde tiftik üretiminde; ABD birinci, Türkiye ikinci, …

Read more

Triasetat İpeği (Arnel)

Primer asetat olarak da bilinen ve asetonda çözünmeyen selüloz triasetat, günümüzde çözücü olarak metilen diklorür ve alkol karışımı kullanılmak suretiyle filament olarak üretilmektedir. Ticari adı arnel olan triasetat, asetat ipeğine benzer şekilde elde edilmektedir. Üretime kısmi hidroliz kademesinden vazgeçilir. Elde …

Read more

Viskoz İpeği

Viskoz ipeği, Cross ve Bevan tarafından selülozun genel özelliklerini kapsayan bir araştırma sırasında 1892’de keşfedildi. Bu işlem, selülozun ksantat asidi tuzu üzerinden yapılır. Viskoz ipeği üretimi için daha çok pamuk linterleri veya ladin ağacından elde edilmiş odun hamuru kullanılır. Üretime …

Read more