Atom Modelleri

Bohr Atom modeli

  1. Atomlar çekirdek çevresinde blirli enerji düzeylerinde dolaşırlar.
  2. Bu enerji düzeyleri yörüngelerdir.
  3. Bir atoma dışarıdan enerji verilirse bir üst enerji seviyesine geçer.

Bu atom uyarılmış atom olup, kendi haline bırakılırsa elektron ik durumuna dönerler.

Formülü ile bir atomun enerji seviyesi bulunur.

  • Elektronlar çekirdekten sonsuz uzakta iken, çekirdekle elektron arasında çekim kuvveti yoktur.

 

Modern Atom Teorisi

Heinsberg, Bohr atom modelini inceledi yaptıgı incelemeler sonucunda modern atom teorisi ortaya çıktı.

Elektronlar hem çekirdek hemde kendi etraflarınde dönerler.(spin Hareketi)
Atomun yapısını en iyi tanımlayan quantum teorisidir. Bu teori, atom etrefındaki

Ektronların bulunma olasılığını kuvantum sayıları vce orbitallerle açıklar.

Kuvantum sayıları bır atomdeki elektronların enerji seviyelerindedir. Bu enerji düzeyleri çekirdekten itibaren K, L, M, N, O, P, Q yada n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarıyla belirtilir.

Orbital, Elektronların cekirdek etrafında bulundukları yerdir. 4 Orbital vardır. Bunlar S, P, D, F’tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir