Yağ ve Gres Analizi

DENEY ADI    Yağ ve Gres Analizi   AMAÇ    Yağ (petrol hidrokarbonları) ve Gres Analiz Yöntemlerinin İncelenerek Atık Sulardaki Yağ ve Gres Analizinin Öneminin Tartışılması ve Örnek Bir Atık Sudaki Yağın Gravimetrik Olarak Analizinin Yapılması. TEORİK BİLGİ     Yağ (petrol hidrokarbonları) ve Gres’in Çevresel Etkileri …

Read more