Yağ ve Gres Analizi

DENEY ADI    Yağ ve Gres Analizi   AMAÇ    Yağ (petrol hidrokarbonları) ve Gres Analiz Yöntemlerinin İncelenerek Atık Sulardaki Yağ ve Gres Analizinin Öneminin Tartışılması ve Örnek Bir Atık Sudaki Yağın Gravimetrik Olarak Analizinin Yapılması. TEORİK BİLGİ     Yağ (petrol hidrokarbonları) ve Gres’in Çevresel Etkileri …

Read more

Hegzaamminkobalt (III) Klorür [Co(NH3)6]Cl3 Sentezi

DENEY ADI Hegzaamminkobalt (III) klorür [Co(NH3)6]Cl3 Sentezi AMAÇ Koordinasyon bileşikleri konusunda Werner teorisinin incelenmesi ve Hegzaamminkobalt (III) klorür [Co(NH3)6]Cl3 Sentezlenmesi TEORİK BİLGİ Werner Teorisi Geçiş metal bileşiklerinin yapılarının açıklanması ile ilgili olarak ilk çalışmaları A.Werner ve S.M.Jorgensen yapmıştır. S.M.Jorgensen CrCl3 …

Read more