Yağ Analizi Deneyi

DENEYiN AMACI Yağlann özelliklerini belirlemek amacıyla, serbest asit sayısı, iyot sayısı, peroksit sayısı, sabunlaşma sayısı gibi kimyasal analiz yöntemlerinin uygulanışını incelemektir TEORİ Suda çözünmeyen fakat yağ çözücüleri denilen eter, petrol eteri, kloroform veya benzen gibi organik çözücülerde çözünen, bitki ve hayvanlar tarafindan sentez edilen bîr sınıf tabiat ürünleridir. Genel olarak lipidler diye de adlandınlırlar.

Read more