Atık Sular Ve Arıtımı

1. GİRİŞ 2. TEMEL BİLGİLER 2.1. Atıksular 2.1.1. Genel Özellikleri ve Sınıflandırması 2.1.1.1 Atıksu Parametreleri 2.1.1.1.a. Fiziksel Parametreler 2.1.1.1.b. Kimyasal Parametreler 2.1.1.1.c Biyolojik Parametreler 2.2. Atıksularda Bulunan Bazı Zararlı Organik Maddelerin Endüstriyel Kaynakları 2.2.1. Fenoller ve Türevleri 2.2.2. Pestisidler 2.2.3. Deterjanlar 2.2.4. Uçucu Organik Bileşikler (UOB) 2.2.5. Endüstriyel Çözücüler 2.2.6. Polisiklik Aromatikler (PAH lar) 2.2.7. Dezenfeksiyon Sonucu Oluşan Organik Maddeler 3. ATIKSULARDAKİ ORGANİK MADDELERİN ARITIMI 3.1. Fizikokimyasal Yöntemler 3.1.a. Izgara ve elekler

Read more