1-5 Katyon Analizleri

Katyon Analizleri Herbir katyonun kendine özgü karakteristik reaksiyonu vardır. Öncelikle katyonlar oluşturdukları katyon tuzlarının çözünürlüklerine göre gruplara ayrılırlar. Daha sonra bu grupdaki katyonlar ayrı ayrı ele alınır. Katyonların bu şekilde gruplara ayrılarak analiz edilmelerine katyonların sistematik nitel (kalitatif) analizi denir.

Read more

ESTERLER VE BİYOMOTORİN

1. Genel Bilgi ve Konunun Tarihçesi Esterler (Biyomotorin), kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol ve ya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyomotorin hammaddesi olarak kullanılabilir.

Read more

DİZEL MOTORU YAKITINDAN BEKLENEN ÖZELLİKLER

1. Uçuculuk “Uçuculuk” belirli miktardaki dizel yakıtın % 90’ının buharlaştıran sıcaklık olarak tanımlanır. Bu sıcaklığın azalması uçuculuğun çoğalması demektir. Dizel yakıtlarının uçuculukları setan sayısı ile aynı etkenlere bağlıdır. Bu etkenler : Makinenin yapım türü ve ölçüleri‚ hızın karakteri veya azalıp çoğalması ve yük değişimleri‚ ilk hareket yöntemi ve atmosfer koşullarıdır.

Read more

ATOM YAPISI VE MODELLERİ

ATOM Maddenin kimyasal bir element olarak görülen en küçük birimidir. Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. Bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir.

Read more

FARMAKOLOJİ ( İlaçlar ve vücuda etkileri)

FARMAKOLOJİ ; Biyolojik olaylara tesir eden kimyasal maddelerle canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimleri inceleyen bilim dalına farmakoloji denir. İLAÇ ; Canlı organizmada hastalıkların teşhisi , tedavisi ve korunması amacıyla kullanılan kimyasal maddeler. EMNİYET ARALIĞI ; Bir ilacın tedavi dozu ile ,zehirleyici tesir gösteren dozu arasındaki mesafeye emniyet aralığı denir.

Read more

Antioksidan Nedir?

Antioksidanlar, gıdalarda oksidatif bozulmayı önleyen veya geciktiren bileşikler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu bileşikler oksidatif ve otooksidatif işlemlerin başlangıcında etki göstererek oksidasyonu ve buna bağlı olarak oluşan istenmeyen reaksiyon ürünlerinin (kötü koku ve lezzet) oluşumunu engelleyebilmektedir. Geniş ifadeyle, antioksidanlar

Read more