Elektromanyetik Spektrum

Doğal ve birçok yapay kaynak elektromanyetik enerjiyi elektromanyetik dalgalar halinde yayar. Bu dalgalar elektriksel ve manyetik titreşim (frekans) alanlarından oluşur. Bu titreşim alanları, bitki, hayvan ve insan hücreleri gibi biyolojik sistemleri çeşitli şekillerde etkilemektedir. Bu etkileşimi daha iyi anlamak için Elektromanyetik Spektrumu meydana getiren dalganın fiziksel özelliklerini daha iyi bilmek gerekir.

Elektromanyetik dalga, dalga boyu, frekans veya enerjisi ile karakterize edilir. Bu üç parametre birbiri ile bağlantılıdır. Ayrıca her bir parametre kendi başına biyolojik sistem üzerine etkili olabilmektedir.

Dalga Boyu

İki tepe noktası arası uzaklığa dalga boyu denir.

Frekans

Elektromanyetik dalganın belli bir süredeki ve belli noktalardaki titreşim sayısıdır. Saniyede bir olan periyot yada Hertz cinsinden ölçülür. Bir saniyedeki periyodu bir Hertz (Hz) dir.

Dalga boyu kısaldıkça frekans artmaktadır. Örneğin AM radyo bandının frekansı bir milyon hertz (l MHz) dir ve dalga boyu yaklaşık olarak 300 metredir. Mikrodalga fırınlar 2,45 milyar Hertz (2,45 GHz) frekansında çalışmaktadır ve dalga boylan 12 cm’dir.

Elektromanyetik dalgalar Foton denilen küçük enerji paketlerinden oluşmaktadır. Fotondaki enerji frekans ile doğru orantılıdır:

Frekans arttıkça fotondaki enerji miktarı da artmaktadır.

Elektromanyetik dalganın biyolojik sistemlere olan etkisinin bir kısmını alanın gücü ve bir kısmını da fotonun enerjisi belirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir