Epoksi Reçineler

Epoksi Reçineler

Epoksi reçineleri, çıkış maddelerinde epoksid grubu ihtiva eden termoset polieterlerden ibarettir. Tepkime hammaddeleri ve koşullara bağlı olarak ele geçen ürünler sıvı, viskoz sıvı veya katı halde olabilir. Molekül kütleleri 900–3 000 arasında değişir. Sert, esnek ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı tipleriyle sivil ve askeri amaçlı büyük bir kullanım alanına sahip, değerli bir polimer sınıfıdır. Birleşik malzeme yapımında sıvı epoksilerin özel bir yeri vardır. Döküm ve basınç kalıplama ile biçimlendirilebilen termoset özellikte plastiklerdir. Son zamanlarda elektrostatik toz boyalı kaplamada kullanımı da yaygınlaşmıştır.

Epoksi reçineler isimlerini, sonlandıkları doğrusal (lineer) polimerlerden alırlar. Bu tip bir molekülü üretmek için epiklorhidrinin; resorkinin, bisfenol A, hidrokinon, etilen glikol veya hidroksil grubu bağlı bileşiklerden biri ile yoğunlaştırılmalıdır. Hemen, hemen tüm reçineler epiklorhidrinin bisfenol A ile bağlanmasıyla üretilir (4,4-izopropilidendifenol).

Epiklorohidrin ve bisfenol A’dan oluşan reçinelerin hammaddeleri fenol, aseton, polipropilen, klor ve kostiktir. Bisfenol A, fenol ve asetondan imal edilir.

Epiklorohidrin ve bisfenol A, sulu kostik çözeltisinde tepkime vererek epoksi reçine üretirler.

Epoksi reçinelerin pek çok çeşidi n değerinin değiştirilmesi ile elde edilir. Operasyon koşullarının ve epiklorohidrinin – bisfenol A oranlarının değiştirilmesiyle n değeri 0’dan 12’ye veya biraz daha fazla bir değere kadar kontrol edilebilir.

Çapraz bağların oluşmasından önce polimerizasyon derecesinin düşmesinden itibaren uç grupların bağıl önemi daha yüksek polimerizasyon derecesine sahip polimerler daha yüksek olur. Uç grupların polimer zincirine oranı bazen 2’den düşük olur. Böylece tüm zincir iki uçta da epoksi grubu içermez.

Bu reçineler kondenzasyon polimerleri gibi bulunmalarına rağmen, polimer gelişimi sırasında su veya amonyumun doğal elementlere bölünmediği not edilmelidir.

Kullanılabilir bir plastik malzeme elde etmek için aşağıdaki gibi bileşenler kullanılabilir;

  1. Sertleştirici
  2. Esnekleştiriciler
  3. Reaktif
  4. Dolgular ve güçlendiriciler
  5. Pigmentler
  6. Birincil çözücüler

Pek çok durumda formülasyonlar sadece epoksi reçine ve bir sertleştiriciden meydana gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir