Etil Benzen

Etil benzen, aromatik hidrokarbonlardan olan kimyasal organik bir bileşiktir. Etil benzen, sıvı bir hidrokarbon olup, etilen ve benzenden üretilir. Fenil etan, etil benzol ve EB olarak da adlandırılır. Etil benzen, renksiz, yanıcı ve kokusu benzine benzeyen sıvı organik bir bileşiktir. Etil benzen, doğal yollarla, benzin ve kömür katranlarının içinden bulunmuştur. Hatta, mürekkep, boya, böcek ilacı gibi maddelerin üretilmesi sırasında da etil benzene rastlanmıştır.

En büyük kullanım alanı, petrokimya endüstrisidir. Stirenin üretilmesinde kullanılan önemli bir ara maddedir. Etil benzenin katalitik dehidrojenasyonu, hidrojen, gaz ve stiren verir ve stirenin büyük bir kısmı, çok bilinen bir pşilastik olan polistirene polimerleştirilir. Ayrıca, çözücü olarak, diğer kimyasal maddelerin oluşumunda ,yakıtlarda, nafta ve asfaltın oluşumunda önemli bir yeri vardır. Boya endüstrisinde karışımda bulunan madde olarak kullanılır.

Etilbenzenin Yapısı

Fiziksel Özellikleri

 • Fiziksel durum: Sıvı
 • Moleküler formül: C8H10
 • Moleküler ağırlığı: 106.6 g/mol
 • Yoğunluk: 0,867 g/cm3
 • Erime noktası: -95 °C
 • Kaynama noktası: 136°C
 • Suda çözünürlüğü: 0.20 g/lt @ 20 °C
 • pH : Mevcut değil
 • Görünüm: Renksiz, sıvı
 • Safsızlıkları: Ethylbenzene 99-99,5% ve saflıkda bulunur.Commercial grades may contain small amounts of benzene (0.1-0.3 wt%), toluene (0.1-0.3 wt%), o-xylene and cumene (0.02 wt%), m-xylene (0.2 wt%), p-xylene (0.2 wt%), allylbenzene and ethyltoluene and n-propylbenzene (0.2 wt%), diethylbenzenes (20 mg/kg), chlorides and fluorides, as impurities.(7,19) Ethylbenzene is stored and transported in steel containers.(19) However, it is mostly produced and used on the same site.(5)
  Safsızlıklar aşağıdaki aromatik bileşiklerden kaynaklanır.

  Toluen : % 0,1-0,3 ,

  o-ksilen ve kümen : % 0,02

  m-ksilen : % 0.2

  p-ksilen benzen: % 0,1-0,3

  allilbenzen , etiltoluen ve n-propylbenzene: % 0.2

  dietilbenzen : 20 mg/kg

 • Viskozite: 0,63 mPa.s @ 20 °C
 • Parlama Noktası: 15-20 °C

Kimyasal Özellikler

    Formülü C6H5CH2CH3 şeklindedir. Etilbenzen (C6H5-C2H5), sanayide önemli bir monomer olarak bilinen strinenin elde edilmesi için hammadde olarak kullanılır.

C6H5-C2H5à C6H5CH=CH2 Etilbenzen, benzenin AlCl3 katalizörü ortamında etilenle tepkimesi sonucu üretilir.

C6H6 + C2H4
àC6H5-C2H5 Etilbenzen

Kullanım Alanları

Petrol ürünlerinin daha değerli ürünlere dönüştürüldüğü petrokimya sanayi, geniş bir katma

değeri yüksek ürün yelpazesine sahiptir. Günümüzde, petrokimya sanayinden elde edilen ürünler, yan sanayide geniş ölçüde kullanılmaktadır. Sağlık, hijyen, barınma ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarımızın karşılanmasında önemli rol oynayan bir alan olan petrokimya sanayi, aynı zamanda yüksek teknoloji, ulaşım ve eğlence sektörleri gibi kritik alanlarda da uygulama alanı bulmuştur. Günümüzde petrol ve/veya doğal gaz çıkıslı kimyasalların, yani petrokimyasalların kimya sanayi içinde önemli bir yeri vardır.

Petrokimya sanayi küresel olaylar, ekonomik koşullar ve bölgelerin pazardaki rolüne bağlı olarak inişli-çıkışlı bir büyüme ve karlılık dönemsellik eğilimi gösteren bir sektördür. Petrokimya endüstrisinde etilbenzen tüketimi oldukça fazladır.

Etilbenzenin başlıca kullanım alanları;

 • Stiren üretimi,
 • Asetofenon yapımında hammadde olarak,
 • Petrokimya endüstrisi,
 • Boya endüstrisi,
 • Yakıtlarda, nafta ve asfalt oluşumunda,
 • Diğer kimyasal maddelerde çözücü olarak kullanılır.

Hammaddeler ve Kimyasal Maddeler

 • Benzen
 • Etilen
 • Kükürt
 • TBC(% 85)
 • PDB


Benzen

Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen, kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C olan bir sıvıdır. Moleküler formülü C6H6‘dır. Benzen, endüstriyel bakımdan kıymetli olduğu gibi yapısı bakımından da kimya çalışmalarında önemlidir. Kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasına girer.

Benzen, karbon atomlarının düzlemde düzgün altıgen şeklinde dizilmesinden meydana gelen bir yapıya sahiptir. Karbonlar arasında mesafe 1397 angströmdür. Köşelerde bulunan her karbon atomuna bir hidrojen atomu bağlıdır.

Benzen, sanayide plastik imalinde kullanılan stiren ve fenolun sentezinde başlangıç maddesi olarak, naylon bileşenlerinde, sentetik deterjan imalinde kullanılır. Uçak benzinlerinde, boya yapmaya yarayan anilinin başlangıç maddesi ve böcek öldürücü olarak da benzen kullanılır. Benzen aynı zamanda iyi bir çözücüdür.

Etilen

Etilen (eten), alken sınıfından renksiz bir gazdır. Doymamış hidrokarbon olup, karbonlar arasında, çift bağ vardır. Formülü C2H4, kaynama noktası -69,4 °C, ergime noktası -103,3 °C ve yoğunluğu 0,978 g/dm³ olan yanıcı bir gazdır. Etilen, suda orta derecede çözünür. Fakat alkol, eter, aseton ve benzende çok çözünür. Etilenin reaksiyon verme kabiliyeti oldukça yüksektir. Halojenlerle, sülfürik asit ve diğer çift bağ ile reaksiyon verebilen maddelerle hemen reaksiyon verdiği gibi polimerize polietileni meydana getirir. % 3 ile % 34 oranında etilen ihtiva eden hava karışımı patlayıcıdır. Zehir etkisi azdır. Fakat çok yüksek dozu şuursuzluk meydana getirir.

Etilen üretiminin takriben % 30,4’ü etil alkol, % 25’i etilen oksit, % 10’u stiren, % 10’u etilklorür ve % 15’i polietilen elde edilmesinde kullanılır. Etilenin başka maksatlar için kullanılan kısmı çok azdır. Etilen üretiminin büyük bir kısmı petrol ürünü gazların kraking fırınlarındaki pirolizi ile elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir