Fajans Metoduyla Klorür ve Bromür Tayini

Fajans Metodu ile Klorür (Cl) Tayini

 Kullanılan Kimyasallar

Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi

%0.2’lik Flüoressein İndikatör Çözeltisi: 0.2 g flüoressein bir miktar %70’lik alkol içerisinde çözüldükten sonra son hacim 100 mL’ye %70’lik alkol ile tamamlanır.

Klorsuz nitrik asit (HNO3)

%2’lik dekstrin çözeltisi

Klorsuz kalsiyum karbonat (CaCO3)

 Deneyin Yapılışı

Eğer analiz edilecek örnek katı ise 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.20-0.25 g arasında dördüncü hanesine kadar hassas olarak  (Ws) tartılır. Üzerine 50 mL saf su ilave edilir. Eğer örnek sıvı ise üzerine bir miktar saf su eklenerek deneye başlanır. Çözeltinin pH’sı 7 oluncaya kadar duruma göre klorsuz nitrik asit veya klorsuz kalsiyum karbonat eklenir. pH’sı ayarlanan çözeltiye flüoressein indikatör çözeltisinden 6-7 damla ve dekstrin çözeltisinden 4-5 damla eklenir. Erlendeki çözeltinin rengi kırmızı olduğu ana kadar 0.1 N ayarlı gümüş nitrat ile titre edilir. Titrasyon sırasında harcanan gümüş nitrat hacmi not edilir  (V).

 Hesaplamalar

Cl’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 35.5

Örnekteki Cl Ağırlığı (mg) = 35.5x VAg x NAg

NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,

VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml

Numunedeki Clmiktarı

% Cl = ( Bulunan Cl Ağırlığı / Ws) x 100

Fajans Metodu ile Bromür (Br ) Tayini

 Kullanılan Kimyasallar

Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi

%0.1’lik Eosin İndikatör Çözeltisi: 0.1 g eoisn bir miktar %70’lik alkol içerisinde çözüldükten sonra son hacim 100 mL’ye %70’lik alkol ile tamamlanır.

Asetik asit

Deneyin Yapılışı

Eğer analiz edilecek örnek katı ise 1.5-2 g arasında dördüncü hanesine kadar hassas olarak  (Ws) tartılır. Örnek  50 mL saf su içerisinde çözüldükten sonra 500 mL’lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir.  Eğer örnek sıvı ise belli bir hacimde alınan çözeltini 500 mL’lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir. Bu çözeltiden 50 mL alınarak erlene aktarılır. Üzerine 100 mL saf su, 2-3 mL asetik asit ve 6-7 damla eosin indikatör çözeltisi eklenir. Erlendeki çözeltinin rengi kırmızı olduğu ana kadar 0.1 N ayarlı gümüş nitrat ile titre edilir. Titrasyon sırasında harcanan gümüş nitrat hacmi not edilir  (V).

 Hesaplamalar

Br’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 79,90

Örnekteki Br Ağırlığı (mg) = 79,90 x VAg x NAgx SF

NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,

VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml

SF = 500 mL’lik çözeltiden 50 mL alınarak deneye devam edildiği için 500/50 = 10

Numunedeki Br miktarı 

% Br = ( Bulunan Br Ağırlığı / Ws) x 100 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir