Gibbs Serbest Enerjisinin Sıcaklık ile Bağlantısı

H ve S sıcaklığa bağlı olmadığı durumlarda G, T ‘ nin lineer bir fonksiyonudur.

Bunun sonucunda

1. H 0, S 0 ve G  0 olduğunda reaksiyon bütün sıcaklıklarda kendiliğinden oluşur.

2. H 0, S  0 ve G  0  olduğunda reaksiyon hiçbir sıcaklıklarda kendiliğinden oluşmaz.

3. H 0,  S 0 ve G  0 olduğunda reaksiyon düşük sıcaklıklarda kendiliğinden oluşur.

4. H 0, S 0 ve G  0 olduğunda reaksiyon yüksek sıcaklıklarda kendiliğinden oluşur.

Reaksiyon sırasında ısı açığa çıkaran (ısı veren) reaksiyonlara “ekzotermik reaksiyonlar”,

ısı absorplayan (ısı alan) reaksiyonlara “endotermik reaksiyonlar” denir. Ekzotermik

reaksiyonlarda, ürünlerin iç enerjileri (veya entalpileri) toplamları, reaktantlan

iç enerjilerinin (veya entalpilerinin) toplamından daha azdır. Endotermik reaksiyonlar için ise bu durumun tersi doğrudur. 

 Ekzotermik reaksiyon: Çevreye ısı verir,.H < 0 ve U < 0

Endotermik Reaksiyon: Çevreden ısı alır,.H > 0 ve U > 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir