Korozyon İnhibitörleri

KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ

METAL

ORTAM

İNHİBİTÖR

Alüminyum

HF , IN

0,003 M FENİL AKRİDİN,

NAFTOGİNON,AKRİDİN,

TİYORE YA DA2-FENİLGİNOLİN

Alüminyum

%2-5 HNO3

%0,05 HEGZAMETİLENTETRAMİN

Alüminyum

%10 HNO3

%0,1 HEGZAMETİLEN TETRAMİN

Alüminyum

%10 HNO3

%0,1 BAZLIKROMAT

Alüminyum

%20 HNO3

%0,5 HEGZAMETİLEN TETRAMİN

Alüminyum

H3PO4

BAZLI KROMAT

Alüminyum

%20 H3PO4

%0,5 SODYUM KROMAT

Alüminyum

%20-80 H3PO4

%1,0 SODYUM KROMAT

Alüminyum

DERİ- H3PO4

%5,0 SODYUM KROMAT

Alüminyum

ALKOL-ANTİFİRİZ

SODYUM NİTRİT VE SODYUM MOLİBDAT

Alüminyum

BROMLU SU

SODYUM SİLİKAT

Alüminyum

BROMOFORM

AMİNLER

Alüminyum

CCl4

%0,05 FORMAMİD

Alüminyum

KLORLU AROMATİKLER

%0,1-2 NİTROKLORO BENZEN

Alüminyum

KLORLU SU

SODYUM SİLİKAT

Alüminyum

DOYMUŞ CaCl2

BAZLI SİLİKAT

Alüminyum

SICAK ETANOL

POTASYUM BİKROMAT

Alüminyum

TİCARİ ETANOL

%0,03 BAZLI KARBONAT, LAKTAT, ASETAT VEYA BORAT

Alüminyum

ETİLEN GLİKOL

SODYUM TUNGSTAT VEYA SODYUM MOLİBDAT

Alüminyum

ETİLEN GLİKOL

BAZLI BORAT VE FOSFAT

Alüminyum

ETİLEN GLİKOL

%0,1-1 SODYUM NİTRAT

Alüminyum

BAZLI H2O2

SODYUM SİLİKAT

Alüminyum

H2O2

BAZLI METAL NİTRATLAR

Alüminyum

H2O2

SODYUM METASİLİKAT

Alüminyum

METİL ALKOL

SODYUM KLORÜR VE SODYUM NİTRİT

Alüminyum

METİL KLORÜR

SU

Alüminyum

POLİOKSİALKEN

52 DİLİNOLEİK ASİT,

%1,25 N(CHME2)3 , %0,05-0,2MERKAPTOBENZOTİAZOL

Alüminyum

DENİZSUYU

%0,75 KISIM AMİL ASETAT

Alüminyum

SEYRELTİK Na2CO3

SODYUMFLUOSİLİKAT

Alüminyum

%1 NaOH

BAZLI SİLİKATLAR

Alüminyum

%0,1 NaOH

%3-4 POTASSYUM PERMANGANAT

Alüminyum

%4 NaOH

%18 GLİKOZ

Alüminyum

SODYUM HİPOKLORİT

SODYUM SİLİKAT

Alüminyum

SODYUM ASETAT

BAZLI SİLİKATLAR

Alüminyum

%3,5 KLORÜR

%1 SODYUM KROMAT

Alüminyum

%1 SODYUM KARBONAT

%0,2 SODYUM SİLİKAT

Alüminyum

%10 SODYUM KARBONAT

%0,05 SODYUM SİLİKAT

Alüminyum

SODYUM SÜLFÜR

KÜKÜRT

Alüminyum

SODYUM SÜLFÜR

%1 SODYUM METASİLİKAT

Alüminyum

%50 SODYUM TRİKLORASETAT ÇÖZELTİSİ

%0,5 SODYUM BİKROMAT

Alüminyum

TETRA HİDROFURFURİL ALKOL

%1 SODYUM NİTRAT VEYA %0,3 SODYUM KROMAT

Alüminyum

TRİETANOL AMİN

%1 SODYUM METASİLİKAT

Çelik

SİTRİK ASİT

KADMİYUM TUZLARI

Çelik

SEYRELTİK H2SO4

AROMATİK AMİNLER

Çelik

%60-70 H2SO4

ARSENİK

Çelik

%80 H2SO4

%2 BORON TRİFLORÜR

Çelik

AlCl3 İZOMERİZASYON SÜRESİNCE OLUŞAN HİDROKARBON KOMPLEKSLERİ

HİDROKARBON İYODÜR

Çelik

ISLAK CCl4

%0,001-0,1 ANİLİN

Çelik

AMONYAKLI AMONYUM NİTRAT

%0,2 TİYOÜRE

Çelik

AMONYAKLI NİTRAT-ÜRE ÇÖZELTİSİ

%0,05-0,1 AMONYAK, %0,1 AMONYUMTİYOSİYANAT

Çelik

OKSİJEN İÇEREN TUZLU SU

%0,001-3 METİL ETİL YADA PROPİL SÜBSTİTÜE DİTİYOKARBONAT

Çelik

KAUSTİK- KRESİLET ÇÖZELTİSİ(1150-1260 C)

%0,1-1 TRİSODYUM FOSFAT

Çelik

ETİL ALKOL

%0,03 ETİLAMİN

Çelik

55/45 ETİLEN GLİKOL- SU

%0,025 TRİSODYUM FOSFAT

Çelik

ETİLEN GLİKOL

BAZLI BORATLAR YADA FOSFATLAR

Çelik

ETİLEN GLİKOL

GUANİDİN YADA GUANİDİN KARBONAT

Çelik

ETİL ALKOL

%0,15 AMONYUM KARBONAT VE %1 AMONYUMHİDROKSİT

Çelik

HİDROJENLENMİŞ DİELEKTRİK SIVILARI

%0,05-4 ( γ C4H3S)4Sn,

γ(C4H3)2Sn

Çelik

KLORLANMIŞ DİFENİL GİBİ HALOJENLİ ORGANİK MADDE

%0,1 ‘LİK (NH2)2 C6H3N VE VE o-MeH4NH2

Çelik

AROMATİK YAĞLARDA 2,4 DİNİTRO-6 ALKİL FENOLLER GİBİ HERBİSİDLER

%1-1,5 FURFURAL

Çelik

FURFURAL

%0,1 MERKAPTOBENZOTİAZOL

Çelik

%30 İZOPROPANOL

%0,03 SODYUM NİTRİT VE %0,015 OLEİK ASİT

Çelik

1/4 METANOL /SU

4L SU VE 1L METANOLDE 1 gr PİRİDİN VE 0,05gr PİRAGALLOL

Çelik

AZOTLU YAPAY GÜBRE ÇÖZELTİSİ

%0,1 AMONYUM TİYOSİYANAT

Çelik

DERİŞİK H3PO4

%0,01-0,5 DODESİL AMİN YADA 2-AMİNOBİSİKLOHEGZİL %0,001 KI, KIO3 YADA İYODO ASETİK ASİT

Çelik

POLİOKSİALKİLEN SIVILARI

%2 DİLİNOLEİK ASİT, %1,25 N(CHMe2)3 , %0,05-0,2 MERKAPTOBENZOTİAZOL

Çelik

%0,05 NaCl

%0,02 SODYUM NİTRİT

Çelik

%50 SODYUM TRİKLOR ASETAT ÇÖZELTİSİ

%0,5 SODYUM BİKROMAT

Çelik

SÜLFÜR İÇEREN TUZLU SU

FORMALDEHİT

Çelik

TETRAHİDROFURFURİL ALKOL

%1 NaNO3 YADA %0,3 Na2CrO4

Çelik

SU

BENZOİK ASİT

Çelik

SU-DOYMUŞ HİDROKARBONLAR

SODYUM NİTRİT

Çelik

DAMITIK SU

AEROSOL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir