Atomun Gücü

Bütün evrenin, canlı-cansız herşeyin yapıtaşı olan atomun nasıl olağanüstü bir şekilde maddeyi oluşturduğunu artık biliyoruz. Son derece küçük olan bu parçacıklar, buraya kadar da görüldüğü gibi, kendi içlerinde mükemmel bir organizasyona sahiptirler. Ancak atomdaki mucizevi yön bu kadarla kalmaz; atom …

Read more

Atomik Floresans Spektroskopisi ve Uygulamaları

    Sürekli veya kesikli bir ışık kaynağı tarafından yayılan ışımanın absorblanması ile uyarılan atomların uyarılmış enerji düzeyinden temel enerji düzeyine dönerken yaydıkları ışımanın ölçülmesi ilkesine dayanan yönteme atomik floresans spektroskopisi denir.     1960’lı yıllardan itibaren atomik floresansa dayanan analitik metotlar üzerinde çalışılmaya …

Read more

Bal

Bal; Ülkemizde ve dünyada en çok bilinen arı ürünlerinin başında bal gelmektedir. Üretimi en çok yapılan arı ürünlerinden bal, üretilmesi bakımdan diğer arı ürünlerinden daha kolay ve üretilebilir bir üründür. Balı hemen hemen tüm marketlerde bulabilir, çevrede arıcılık ile uğraşan …

Read more

DNA

Güçlü bir elektron mikroskobuyla bakıldığında sizi oluşturan hücreyi görürüz.Peki ya DNA nerede?DNA,hücrenin ortasındaki,kromozom adı verilen 46 tane çok uzun ve çok ince iplikçiğin içinde.Bu iplikçiler o kadar incedir ki onları elektron mikroskobunun yardımı ile bile göremezsiniz.Ama bu tek hücrenin içindeki …

Read more

Etil Benzen

Etil benzen, aromatik hidrokarbonlardan olan kimyasal organik bir bileşiktir. Etil benzen, sıvı bir hidrokarbon olup, etilen ve benzenden üretilir. Fenil etan, etil benzol ve EB olarak da adlandırılır. Etil benzen, renksiz, yanıcı ve kokusu benzine benzeyen sıvı organik bir bileşiktir. …

Read more