Ön Terbiye İşlemleri

Relaksasyon (Rahatlama)     Dokuma ve örme sırasında, elastan ipliğin gerilim altında çalışmasından dolayı ham kumaşta iç gerilmeler oluşur. Bu gerilim kumaşın konstrüksiyonunda deformasyona (ilmek dönmesi gibi), desende bozulmaya ve kumaşta kırışıklıklara neden olabilir. Bu tür hatalar özellikle düzgün yüzeyli kumaşlar ile …

Read more

Proses Şartları

Ön terbiye, boyama, baskı ve bitim işlemlerinde elastanlı kumaşın maruz kaldığı işlem şartları az veya çok elastan ipliğe etki ederek kumaş özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Islak ve sıcak halde uzun işlem süreleri, belirli kimyasallar, aşırı gerilim ve yüksek sıcaklık elastan …

Read more

Protein

Doğada bulunan proteinler yüksek molekül ağırlıklı polimer bileşiklerdir. Elementer analizlerinde karbon, hidrojen, oksijen, azot yanında az miktarda da kükürt ve fosfor bulunur, a-amino asitlerin polimerleşmesi ile oluşan proteinler, yumak veya iplik şeklinde moleküller halindedir. Bunlardan iplik şeklinde olanları, lif oluşturmaya …

Read more

Proteinin Kimyasal Özellikleri

Proteinler, bütün canlılarda bulunan organik bileşiklerdir. Hayvansal organizmanın yapısında en büyük kısmı çeşitli proteinler oluşturur. Deri, kas, kan, saç, tırnak, kıl gibi dokular yapı bakımından birbirinden farklı proteinlerden yapılmıştır. Ayrıca enzimler ve hormonlar da protein türleridir. Aminoasit polimerleri olduğu bilindiğine …

Read more

Benzen Rezonans Yapısı

Aromatiklik kavramı: •Benzen- Faraday 1825 •C6H6 yapısı – 1834 •H2C=C=CH-CH=C=CH2 •CH3-C=C-C=C-CH3 •CH2=CH-C=C-CH=CH2 •CH=C-CH2-CH2-C=CH • Yapıları önerilmiş. •Benzenin üç çifte bağ taşıyan yapıya özgü karakteristik reaksiyonları vermemesi, araştırıcıları başka yapılar araştırmaya yöneltti. X ışınları çalışmaları benzenin yapısının KEKULE’nin önerdiği formüle uyduğunu …

Read more

Doğal Lifler

Doğada lif olarak meydana gelmiş ve tekstilde kullanılabilen her tür materyal bu sınıfa girer.Bitkisel , hayvansal ve anorganik lifler olmak üzere üç sınıfa ayrılır.     Bitkisel Lifler Yapılarında %60-90 oranın da selüloz içerdiklerinden bunlara ‘selülozik elyaf ‘ da denir.Bitkilerden elde edilen …

Read more