Yağ Analizi Deneyi

DENEYiN AMACI Yağlann özelliklerini belirlemek amacıyla, serbest asit sayısı, iyot sayısı, peroksit sayısı, sabunlaşma sayısı gibi kimyasal analiz yöntemlerinin uygulanışını incelemektir TEORİ Suda çözünmeyen fakat yağ çözücüleri denilen eter, petrol eteri, kloroform veya benzen gibi organik çözücülerde çözünen, bitki ve hayvanlar tarafindan sentez edilen bîr sınıf tabiat ürünleridir. Genel olarak lipidler diye de adlandınlırlar.

Read more

FARMAKOLOJİ ( İlaçlar ve vücuda etkileri)

FARMAKOLOJİ ; Biyolojik olaylara tesir eden kimyasal maddelerle canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimleri inceleyen bilim dalına farmakoloji denir. İLAÇ ; Canlı organizmada hastalıkların teşhisi , tedavisi ve korunması amacıyla kullanılan kimyasal maddeler. EMNİYET ARALIĞI ; Bir ilacın tedavi dozu ile ,zehirleyici tesir gösteren dozu arasındaki mesafeye emniyet aralığı denir.

Read more

Antioksidan Nedir?

Antioksidanlar, gıdalarda oksidatif bozulmayı önleyen veya geciktiren bileşikler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu bileşikler oksidatif ve otooksidatif işlemlerin başlangıcında etki göstererek oksidasyonu ve buna bağlı olarak oluşan istenmeyen reaksiyon ürünlerinin (kötü koku ve lezzet) oluşumunu engelleyebilmektedir. Geniş ifadeyle, antioksidanlar

Read more

Atom Bombası

İlk atom bombası, 16 Temmuz 1945’te, A.B.D.’ndeki Alamogordo’da patlatıldı ve bir plütonyum kütlesi içinde son derece hızlı bir zincirleme tepkime oluştu. Çok kıs sürede, yerel sıcaklığı milyonlarca derece yükselten dev bir enerji açığa çıkararak, büyük ölçüde yıkıcı şok dalgalarının (ısı ve basınç şoku) doğmasına yol açtı. Nükleer patlayıcılar çağı da böylece başlamış oldu. Bir atom bombası, uranyum 235’in (Hiroşima bombası) ya da plütonyum 239’un (Alamogordo ve Nagazaki bombaları) fisyonuyla (atom çekirdeğinin bölünmesi) gerçekleştirilir. Mermi olarak kullanılan bir nötron, uranyum 235’in

Read more