Çözeltilerin Özellikleri

ÇÖZELTILERIN ÖZELLIKLERI : Kati-Sivi Çözeltilerinde, 1- Çözeltinin kaynama noktasi saf çözücünün kaynama noktasindan büyüktür. 2- Çözeltinin donma noktasi saf çözücüden düsüktür. 3- Çözeltinin buhar basinci saf çözücünün buhar basincindan düsüktür. 4- Çözeltinin öz kütlesi saf çözücünün öz kütlesinden büyüktür. 5- Bir çözeltiye su eklenirse derisimi düser, buhar basinci artar, donma noktasi yükselir. Iletkenligi azalir. Elektrik İletkenligi : Çözeltilerin bir kismi elektrigi ilettigi halde bir kismi iletmez. Elektrigi ileten çözeltilere elektrolit denir. Biri maddenin elektrigi iletmesi için; 1- Serbest halde elektronu

Read more

Arşimet

Archimedes (Arşimet) (M.Ö. 287 – 212)   Seçkin bilim adamları çoğunluk kimi çarpıcı imajlarla hafızalarla yer etmiştir.Engizisyon önünde sorgulanan Galileo; dalından kopan elmanın yere düşmesiyle, ayın dünya çevresindeki devinimini birleştiren Newton; gemi üzerinde beş yıl süren doğa incelemesi gezisine çıkan Darvin; Bern patent ofsinde sıradan bir görevliyken; E=mc2 denklemini oluşturan Einstein; banyodan kendini sokağa atıp ” Buldum, buldum! Diyerek sokakta çıplak koşan Archimedes. Archimedes neyi bulmuştu? Neyin coşkusu içindeydi? Bu soruyu yanıtlamaya geçmeden kısaca Archimedes’ i Yaşadığı dönemi tanıyalım. Grek

Read more

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri

Jeokimyasal analizlerde yaygın şekilde kullanılan bir metoddur. Alınan sonuçlar ppm ve % cinsindendir. Bu yöntemin en önemli özelliği ise aynı çözeltide birkaç element birden iyi bir incelik, duyarlılık ve doğrulukla çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilir olmasıdır. Bunun yanında ucuz oluşu oldukça cazip bir özelliktir.     Bu yöntemin esası bir elementin atomlarının belirli dalga boylarındaki elektromanyetik radyasyonu absorbe edebilmesi esasına dayanır. Belli bir elementin atomları sadece kendi karakteristik dalga boylarının radyasyonunu absorbe edebilir. Ancak bunu yapabilmesi için atomların serbest ve iyonize olmamış

Read more