Benzen Rezonans Yapısı

Aromatiklik kavramı: •Benzen- Faraday 1825 •C6H6 yapısı – 1834 •H2C=C=CH-CH=C=CH2 •CH3-C=C-C=C-CH3 •CH2=CH-C=C-CH=CH2 •CH=C-CH2-CH2-C=CH • Yapıları önerilmiş. •Benzenin üç çifte bağ taşıyan yapıya özgü karakteristik reaksiyonları vermemesi, araştırıcıları başka yapılar araştırmaya yöneltti. X ışınları çalışmaları benzenin yapısının KEKULE’nin önerdiği formüle uyduğunu göstermiştir. 1. C-C bağ uzunluğu 1.39 Ao •bağ açısı 120o sp2 orbitalleri •Doymuş bileşiklerde C-C 1.54 Ao •Olefinlerde C=C 1.34 Ao •Bağ uzunluğu bu iki değerin ortalaması değil 2. Hidrojenlendirme ısısı : -49.3 kcal.mol-1 •Çifte bağlar olefinik olsaydı 3x (-28.4)=

Read more