Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi İle Amonyak Tayini

Deneyin Adı    Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi İle Amonyak Tayin   Deneyin Amacı Atık su örneklerindeki askıda katı madde miktarının bulunması, Amonyak azotunun nessler yöntemi ile tayin edilmesi ve çevresel etkilerinin incelenmesi. TEORİK BİLGİ Askıda Katı Madde Doğal ve atık sulardaki askıda veya çözünmüş haldeki maddeler katı maddeler olarak adlandırlır. Katı maddeler buharlaştırma işleminden ve 103-105 C’de kurutmadan sonra kalan katı maddedir. Yüksek derişimli askıda katı madde arıtma sistemlerinde olumsuz etkilere yolaçar. Alıcı su ortamlarında katı madde

Read more