Atomun Gücü

Bütün evrenin, canlı-cansız herşeyin yapıtaşı olan atomun nasıl olağanüstü bir şekilde maddeyi oluşturduğunu artık biliyoruz. Son derece küçük olan bu parçacıklar, buraya kadar da görüldüğü gibi, kendi içlerinde mükemmel bir organizasyona sahiptirler. Ancak atomdaki mucizevi yön bu kadarla kalmaz; atom …

Read more

Atom Modelleri

Bohr Atom modeli Atomlar çekirdek çevresinde blirli enerji düzeylerinde dolaşırlar. Bu enerji düzeyleri yörüngelerdir. Bir atoma dışarıdan enerji verilirse bir üst enerji seviyesine geçer. Bu atom uyarılmış atom olup, kendi haline bırakılırsa elektron ik durumuna dönerler. Formülü ile bir atomun …

Read more

Rutherford Atom Modeli

Rutherford atom modeli icin yeni deneyler yapmıstır. Bu deneyde sonsuz tanecikleri ince bir altın levhaya gonderilmis ve bu tanecıklerin buyuk bır kısmının levhayı gecerken bır kısmınında levhayı gecemeyerek geri döndüğünü gözlemlemiştir. Bu durumu sonsuz taneciklerinin kendilerinden cok daha buyuk kutle …

Read more

Atom Ve Yapısı

Hava,su,dağlar,hayvanlar,bitkiler,vücudumuurduğumuz koltuk,kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz ,dokunduğumuz ,hissettiğimiz herşey atomdan meydana gelmiştir.Elinizde tutuğunuz kitabın herbir sayfası milyarlarca atomdan oluşur.Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. …

Read more

Çekirdek

Çekirdek,atomun tam merkezinde bulunmaktadır ve atomun niteliğine göre belirli sayıda proton ve nötrondan oluşmuştur.Çekirdeğin yarı çapı,atomun yarıçapının onbinde biri kadardır.Rakam olarak erilirse;atomun yarıçapı 10-8cm, çekirdeğin yarıçapı ise 10-12cm kadardır. Dolayısıyla çekirdeğin hacmi atomun hacminin 10 milyarda biri eder. Bu küçüklüğü …

Read more

Elektronlar

Elektronlar, çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde durmaksızın dönen parçacıklardır ve çekirdeği elektrik yükünden oluşan bir zırh gibi kuşatırlar. Elektronları daha yakından inceleme ve onlara bakabilme imkanımız olsaydı, onların tıpkı dünyamız gibi hareket ettiklerini görürdük. Evet; elektronlar tıpkı dünyanın güneş çevresinde dönerken …

Read more

Atomizasyon

Atomizasyon yönteminde sıvı metalin başka bir katı yüzeye çarpmadan önce küçük damlacıkların hızlı bir şekilde katılaşması ile toz elde edilir. Bu ise sıvı metalin, bir gaz veya sıvı akışkan jeti ile parçalanmasını sağlamak suretiyle gerçekleştirilir. Kullanılan gaz çeşitleri genellikle argon,azot …

Read more