Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)

Atomik absorbsiyon spektroskopisi, gaz halindeki ve temel enerji düzeyinde bulunan atomların, UV ve görünür bölgedeki ışığı absorblaması ilkesine dayanır. Işıma şiddetindeki azalma ortamda absorbsiyon yapan elementin derişimi ile doğru orantılıdır. Herhangibir uyarılmış enerji düzeyindeki atom sayısının (Ni), temel enerji düzeyindeki atom sayısına (No) oranı Boltzman eşitliği ile verilir. Ni / No = Pi / Po e _Ei/kT Pi = Uyarılmış enerji düzeyinin istatiksel ağırlıkları P0 = Temel enerji düzeyinin istatiksel ağırlıkları k = Boltzman sabiti Ei = Uyarılma enerjisi T

Read more