Benzen Rezonans Yapısı

Aromatiklik kavramı: •Benzen- Faraday 1825 •C6H6 yapısı – 1834 •H2C=C=CH-CH=C=CH2 •CH3-C=C-C=C-CH3 •CH2=CH-C=C-CH=CH2 •CH=C-CH2-CH2-C=CH • Yapıları önerilmiş. •Benzenin üç çifte bağ taşıyan yapıya özgü karakteristik reaksiyonları vermemesi, araştırıcıları başka yapılar araştırmaya yöneltti. X ışınları çalışmaları benzenin yapısının KEKULE’nin önerdiği formüle uyduğunu göstermiştir. 1. C-C bağ uzunluğu 1.39 Ao •bağ açısı 120o sp2 orbitalleri •Doymuş bileşiklerde C-C 1.54 Ao •Olefinlerde C=C 1.34 Ao •Bağ uzunluğu bu iki değerin ortalaması değil 2. Hidrojenlendirme ısısı : -49.3 kcal.mol-1 •Çifte bağlar olefinik olsaydı 3x (-28.4)=

Read more

Benzende Rezonans Enerji Kararlılığı

Daha önceleri konjuge yapıların açıklanmasında, rezonans yapı gösteren moleküllerin, rezonans yapısı olmayanlara göre daha kararlı olduğunu görmüştük. Bu durum benzende çok daha belirgindir, yani banzenin rezonans enerji kararlılığı oldukça fazladır ve kararlılığın ne kadar olduğu, deneysel olarak da hesaplanabilmektedir. Alkenlere hidrojen katılması, ekzotermik (ısı veren) bir reksiyondur ve her bir çift bağ için yaklaşık 26-30 Kcal/mol enerji açığa çıkarır. Bu enerji farkı elkene bağlı guruplardan kaynaklanmaktadır. Eğer iki tane çift bağa hidrojen katılırsa iki katıda enerji açığa çıkmaktadır. Benzenin rezonans

Read more