Atomik Spektroskopi

1) Atomik spektroskopide hat genişliği hakkında bilgi verip hat genişliğine neden olan etkileri belirtiniz. ÇÖZÜM: Atomik absorpsiyon ve emisyon pikleri, moleküler absorpsiyon ve emisyon bantlarından çok dar ve çizgi şeklindedir. Atomik hatların doğal genişliği, 10-4 A0‘dir. Bu genişleme Heisenberg belirsizlik ilkesi nedeniyle, elektronun yerinin belirlenmesindeki hatadan ileri gelir. Ancak gerçekte hatlar belirli bir genişliğine sahiptir ve bu genişlik bazı etkenlerle artabilir. Etkin hat genişliği, ölçülen maksimum sinyalin yarı yüksekliğinde pikin genişliği olarak tanımlanır. Dar hat genişlikleri, atomik spektroskopide çok önemlidir.

Read more