Çözeltilerin Özellikleri

ÇÖZELTILERIN ÖZELLIKLERI : Kati-Sivi Çözeltilerinde, 1- Çözeltinin kaynama noktasi saf çözücünün kaynama noktasindan büyüktür. 2- Çözeltinin donma noktasi saf çözücüden düsüktür. 3- Çözeltinin buhar basinci saf çözücünün buhar basincindan düsüktür. 4- Çözeltinin öz kütlesi saf çözücünün öz kütlesinden büyüktür. 5- Bir çözeltiye su eklenirse derisimi düser, buhar basinci artar, donma noktasi yükselir. Iletkenligi azalir. Elektrik İletkenligi : Çözeltilerin bir kismi elektrigi ilettigi halde bir kismi iletmez. Elektrigi ileten çözeltilere elektrolit denir. Biri maddenin elektrigi iletmesi için; 1- Serbest halde elektronu

Read more

Tampon Çözeltiler

 pH sı belli olan, seyrelmeyle veya az miktarda kuvvetli asit veya baz ilavesi sonucu pH sı değişmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denir. Tampon çözelti zayıf bir asit ve konjüge bazını veya zayıf baz ve konjüge asidini içeren bir çözeltidir. Zayıf bir asit olan HA çözeltisi ile NaA tuzu ile karıştırılarak tampon çözeltisi hazırlanır. Genellikle oldukça derişik çözeltilerle çalışıldığından, Ka değeri de 10-4 -10-9 arasında düşünüldüğünden suyun iyonlaşma etkisini düşünmeye gerek yoktur. [H3O+] = Ka x [ HA] / [A–] formülünden [H3O+]

Read more

Çözeltilerin Kaynama Noktaları

Yukarıda saf madde için tanımlanan kaynama noktası aynı şekilde çözeltiler ve karışımlar içinde kabul edilmektedir. Fakat burada erişilmesi gereken 760 mmHg buhar basıncına çözeltinin ya da karışımın içerisinde bulunan maddelerin ayrı ayrı katkıları olduğu düşünülmektedir. Özetle, her madde, çözeltinin ya da karışım içerinde bulunduğu yüzde miktar kadar katkıda bulunur ve hesaplanan bu değerler üzerinden yapılır. Burada bu etkilerin detaylarından ve hesaplamalardan bahsedilmeyecektir.

Read more