Florokinolonlar

4-kinolonlar,karboksikinolonlar veya yalnızca kinolonlar olarak adlandırılırlar. Bu grup antibakteriyel ajanların ilk üyesi olan nalidiksik asit 1960’lı yıllarda,antimalaryal bir ilaç olan klorokinin saflaştırılması sırasında elde edilen bir ara üründen üretilmiştir. Bunu takiben,yıllar içinde kimyasal yapıdaki modifikasyonlarla bu gruptan yeni türevler sentezlenmiş …

Read more