Etilbenzen Üretimi

Etilbenzen, son yıllarda GR-S sentetik lastiği ve plastikler için stiren üretiminde, bir reaksiyon adımı olarak, çok büyük miktarlarda üretilmektedir. Stirenin başlıca ticari sentezlerinden birinin başlangıç maddesi, benzenin Friedel-Craft alkillenmesi ile oluşan etilbenzendir. Alkilasyon; izobütanın olefin hidrokarbonlarıyla (örneğin, propilen ve bütilen), genellikle sülfürik asit veya hidroflüorik asit gibi bir asit katalizörü eşliğinde sıcaklık ve basınç kontrolü altında kimyasal olarak birleştirilmesine yönelik bir arıtma işlemidir. Organik bileşiklerin moleküllerine, alkil gruplarının eklenmesiyle oluşan reaksiyonlara alkilleşme denir. Etilbenzen (C6H5-C2H5), sanayide önemli bir monomer olarak

Read more

Etil Benzen

Etil benzen, aromatik hidrokarbonlardan olan kimyasal organik bir bileşiktir. Etil benzen, sıvı bir hidrokarbon olup, etilen ve benzenden üretilir. Fenil etan, etil benzol ve EB olarak da adlandırılır. Etil benzen, renksiz, yanıcı ve kokusu benzine benzeyen sıvı organik bir bileşiktir. Etil benzen, doğal yollarla, benzin ve kömür katranlarının içinden bulunmuştur. Hatta, mürekkep, boya, böcek ilacı gibi maddelerin üretilmesi sırasında da etil benzene rastlanmıştır. En büyük kullanım alanı, petrokimya endüstrisidir. Stirenin üretilmesinde kullanılan önemli bir ara maddedir. Etil benzenin katalitik dehidrojenasyonu,

Read more