Etilbenzen Üretimi

Etilbenzen, son yıllarda GR-S sentetik lastiği ve plastikler için stiren üretiminde, bir reaksiyon adımı olarak, çok büyük miktarlarda üretilmektedir. Stirenin başlıca ticari sentezlerinden birinin başlangıç maddesi, benzenin Friedel-Craft alkillenmesi ile oluşan etilbenzendir. Alkilasyon; izobütanın olefin hidrokarbonlarıyla (örneğin, propilen ve bütilen), genellikle sülfürik asit veya hidroflüorik asit gibi bir asit katalizörü eşliğinde sıcaklık ve basınç kontrolü altında kimyasal olarak birleştirilmesine yönelik bir arıtma işlemidir. Organik bileşiklerin moleküllerine, alkil gruplarının eklenmesiyle oluşan reaksiyonlara alkilleşme denir. Etilbenzen (C6H5-C2H5), sanayide önemli bir monomer olarak

Read more