Bakır İpeği

Tetraammin bakır hidroksit çözeltisinde çözünmüş saf selülozdan lif elde dilmesi için ilk patent, 1897 yılında Almanya’da alınmıştır. Ancak tekstilde kullanılacak hale getirilmesi için gereken germe-çekme işlemi, 1901 yılında uygulanıp ticari olarak üretilmeye başlanmıştır. Bakır ipeği için pamuk linteri kullanılacaksa önceden NaOH ile pişirilip ağartılır. Bu şekilde hazırlanmış pamuk linteri veya daha önce gördüğümüz yöntemlerle elde edilmiş kağıt hamuru, derişik CuSO4 bakır sülfat ve NaOH’dan elde edilen Cu(OH)2 çözeltisi ile karıştırılır. İnce küçük selüloz liflerinin tümü, açık mavi renkli bakır hidroksit

Read more

Petrol Ürünlerine Uygulanan Kimyasal İşlemler

Pazarlanabilir ürünler elde etmek için, petrol ürünleri içerisindeki safsızlıkları uzaklaştırmak veya değiştirmek çok kez gereklidir. Kullanılan kimyasal işleme bağımlı olarak, aşağıdaki amaçlardan biri veya bir kaçı sağlanır: 1. Rengin iyileştirilmesi 2. Kokunun iyileştirilmesi 3. Kükürt bileşiklerinin uzaklaştırılması 4. Sakız, reçine ve asfaltit maddelerin uzaklaştırılması 5. Işık ve hava dayanıklılığının iyileştirilmesi

Read more

Elektrogravimetrik ve Kulometrik Metotlar Özet

HÜCRE TİPLERİ: Galvanik Hücreler – kendiliğinden olan elektrokimyasal tepkime ( önceki şekildeki hücre) – pozitif potansiyel (Eh = +) – ekzotermik à enerji üretir Elektrolitik Hücreler – kendiliğinden olmayan elektrokimyasal tepkime,olması için dışardan enerji gerekir – negatif potansiyel (Eh = -) – endotermik à enerji ister Kimyasal olarak tersinir hücre – Akımın yönünü ters çevirmekle iki elektrottaki reaksiyonların da tersine döndüğü bir hücreye kimyasal tersinir hücre denir. Bir güç kaynağının negatif ucu, üzerinde tartışılan hücrenin çinko elektrotuna, pozitif ucu da

Read more