Mohr Metodu ile Bromür Tayini

 Mohr Metodu ile Yapılan Analizler Bu yöntem en çok Cl– ve Br– iyonlarının analizinde kullanılır, eşdeğer nokta titrant (AgNO3) ile indikatör (CrO42-) arasında oluşan tuğla kırmızısı rengi Ag2CrO4 çökeleğinin oluşumu ile belirlenir. Ag+ + Cl–  AgCl (k) 2Ag+ + CrO42-  Ag2CrO4 (k) Titrasyon işleminde analit çözeltisine K2CrO4 eklendiğinde, çözeltinin rengi sarı olur. Titrasyon başladığında tuğla renkli Ag2CrO4 çökeleği oluşsa bile çabucak kaybolur, çünkü Ag2CrO4, daha az çözünen AgCl haline dönüşür. Eşdeğer noktada ise ortamda Cl– bulunmadığından, Ag2CrO4 oluşumu gözlenebilir. Bu

Read more