Mohr Metodu ile Bromür Tayini

 Mohr Metodu ile Yapılan Analizler Bu yöntem en çok Cl– ve Br– iyonlarının analizinde kullanılır, eşdeğer nokta titrant (AgNO3) ile indikatör (CrO42-) arasında oluşan tuğla kırmızısı rengi Ag2CrO4 çökeleğinin oluşumu ile belirlenir. Ag+ + Cl–  AgCl (k) 2Ag+ + CrO42-  Ag2CrO4 (k) Titrasyon işleminde analit çözeltisine K2CrO4 eklendiğinde, çözeltinin rengi sarı olur. Titrasyon başladığında tuğla renkli Ag2CrO4 çökeleği oluşsa bile çabucak kaybolur, çünkü Ag2CrO4, daha az çözünen AgCl haline dönüşür. Eşdeğer noktada ise ortamda Cl– bulunmadığından, Ag2CrO4 oluşumu gözlenebilir. Bu

Read more

Terbiye İşlemleri Prosedürü

Elastanlı kumaşlara uygulanacak terbiye işlemlerinin sayısı ve sırası oldukça büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu işlemlerin sayısını ve izlenecek prosedürü belirlemede başlıca şu faktörler etkilidir. Kumaşı oluşturan liflerin cinsi ve oranları Kullanılan elastan lifinin tipi ve özellikleri Elastan kullanma şekli ( çözgü, atkı veya her iki yönde ) ve kumaş konstrüksiyonundaki durumu Kumaşın cinsi (dokuma, yuvarlak örme, çözgülü örme) Kumaşın konstrüksiyon özellikleri (düz, havlu, seyrek-sık vb.) Müşterinin mamul kumaştan istediği özellikler İşletmenin makine parkı Maliyetler     Dolayısıyla elastan içeren kumaşlar için standart

Read more

Klor Ağartması Testi

Yün yada ipek ipekleri,sıvı klor ağartıcı ile ıslatılır. Bu elyaflar, önce sararırlar, sonra kimyasal bir reaksiyonla bozuşurlar. Sıvı ve ağartıcıları da genellikle klorlu ağartıcılardır. İpekler, ağartıcı içinde maksimum elyaf bozuşması elde etmek için bükümleri açılarak elyaf hale getirilmelidir. Yünlü yada ipekli mamuller klorlu ağartıcılarda sararırken, peroksit ağartıcılarda beyaz kalırlar.

Read more