Protein

Doğada bulunan proteinler yüksek molekül ağırlıklı polimer bileşiklerdir. Elementer analizlerinde karbon, hidrojen, oksijen, azot yanında az miktarda da kükürt ve fosfor bulunur, a-amino asitlerin polimerleşmesi ile oluşan proteinler, yumak veya iplik şeklinde moleküller halindedir. Bunlardan iplik şeklinde olanları, lif oluşturmaya uygundur. Proteinlerin monomerleri olan a-amino asitlerin moleküllerinde 2. karbon atomunda -NH2 amino grubu vardır. Genel formülleri R – CH – COOH şeklindedir. | NH2 Formülde R ile gösterilen kısım, alifatik ve aromatik gruplar içerebilen çeşitli yapıda gruplardır ve yan zincir

Read more

Kjeldahl Yöntemi İle Azot Miktarı Tayini

DENEY ADI    KJELDAHL YÖNTEMİ İLE AZOT MİKTARI TAYİNİ     AMAÇ    Azot içeren organik maddelerin içerdiği azotu amonyağa dönüştürerek azot miktarının bulunması. TEORİK BİLGİ Azot Dönüşümü ve Nitrifikasyon Çeşitli içme ve kullanım sularıyla yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli organik ve inorganik azotlu bileşiklerin ölçümü birçok bakımdan önem taşır. İçme suyunda bulunan NH3 konsantrasyonu muhtemel taze bir fekal kirlenmeye işaret eder. Kirlenmenin yaşı mikrobiyolojik su kalitesi ile ilgilidir. Azot doğal dolanımı olan, bakteriler tarafından tüketilmek suretiyle veya kimyasal yollardan değişik oksidasyon kademelerinde

Read more