Etilbenzen Üretimi

Etilbenzen, son yıllarda GR-S sentetik lastiği ve plastikler için stiren üretiminde, bir reaksiyon adımı olarak, çok büyük miktarlarda üretilmektedir. Stirenin başlıca ticari sentezlerinden birinin başlangıç maddesi, benzenin Friedel-Craft alkillenmesi ile oluşan etilbenzendir. Alkilasyon; izobütanın olefin hidrokarbonlarıyla (örneğin, propilen ve bütilen), genellikle sülfürik asit veya hidroflüorik asit gibi bir asit katalizörü eşliğinde sıcaklık ve basınç kontrolü altında kimyasal olarak birleştirilmesine yönelik bir arıtma işlemidir. Organik bileşiklerin moleküllerine, alkil gruplarının eklenmesiyle oluşan reaksiyonlara alkilleşme denir. Etilbenzen (C6H5-C2H5), sanayide önemli bir monomer olarak

Read more

Boyle Mariotte Yasası Deney Raporu

Deneyin Adı Boyle Mariotte Yasası Deneyin Amacı Gaz Hacmine basıncın etkisinin ve P.V= sabit olduğunun gösterilmesi Deneyde Kullanılan Malzemeler Gaz ölçme tüpü, ayırma hunisi, lastik boru, delikli mantar, 10cm’lik cam boru, iki destek, halka, kıskaç,barometre. Teorik Bilgiler Bir gaz örneğinin hacmi ile basıncı arasındaki ilişki 1662’de Robert Boyle tarafından incelenmiştir. Boyle bir gaz örneğinin basıncının artması ile, bu gazın hacminin basınçla orantılı olarak azaldığını bulmuştur. Eğer basınç iki katına çıkarılırsa, hacim ilk hacmin üçte birine düşer. Boyle Yasası, sabit sıcaklıkta

Read more

Basit hidrokarbonların ve yaygın organik bileşiklerin açık formüllerinin yazılması ve adlandırılması

C ve H den oluşmuş organik bileşiklere HİDROKARBONLAR denir. Hidrokarbonlar, ALİFATİK ve AROMATİK hidrokarbonlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Aromatik olmayan hidrokarbonlara, Alifatik Hidrokarbonlar denir. Alifatik Hidrokarbonlar, düz zincirli ve dallanmış yada halkalı biçimde olabilirler. Alifatik Hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış biçimde de sınıflandırılabilir.

Read more