Volhard Metodu ile Yapılan Analizler

Volhard yöntemi bazı halojenür iyonlarının analizini sağlayan dolaylı bir titrasyondur. Bunun için belirli miktarda aşırı AgNO3 çözeltisi, analit çözeltisine eklenir, aşırı Ag, standart SCN3- çözeltisi ile geri titre edilir. X– + Ag+        AgX + Ag+ (aşırı) Ag+ (aşırı) + SCN–          …

Read more