Volhard Metodu ile Bromür Tayini

 Volhard Yöntemi ile Bromür ( Br – ) Analizi   Kullanılan Kimyasallar Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi Amonyum demir-3-sülfat İndikatörü (NH4Fe(SO4)2. 12H2O) Ayarlı 0.1 N Potasyum Tiyosiyanat Çözeltisi KSCN  Deneyin Yapılışı Eğer analiz yapılacak madde katı ise 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.5-0.6 g arasında 0.1 mg duyarlıkla ( Ws ) tartılır. Dikkatle erlene aktarılır ve yaklaşık 100 ml damıtık suda çözülür. Eğer örnek sıvı ise analizi yapılacak numuneden 10 mL alınır. 5 ml 6F HNO3

Read more

Volhard Metodu ile Yapılan Analizler

Volhard yöntemi bazı halojenür iyonlarının analizini sağlayan dolaylı bir titrasyondur. Bunun için belirli miktarda aşırı AgNO3 çözeltisi, analit çözeltisine eklenir, aşırı Ag, standart SCN3- çözeltisi ile geri titre edilir. X– + Ag+        AgX + Ag+ (aşırı) Ag+ (aşırı) + SCN–          AgSCN (k) Eşdeğer nokta, indikatör olarak ilave edilen Fe3+ ün, SCN– nin aşırısı ile oluşacağı renkli kompleksle belirlenir. Fe3+ + SCN– Fe(SCN)2+                       Ko1 = 1,40.102 Volhard yönteminin dolaylı kullanımında tepkime ortamında oluşan AgI, AgBr, AgSCN çökeleklerinin, geri titrasyonundan önce ortamdan uzaklaştırılmasına

Read more