Volhard Metodu ile Bromür Tayini

 Volhard Yöntemi ile Bromür ( Br – ) Analizi   Kullanılan Kimyasallar Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi Amonyum demir-3-sülfat İndikatörü (NH4Fe(SO4)2. 12H2O) Ayarlı 0.1 N Potasyum Tiyosiyanat Çözeltisi KSCN  Deneyin Yapılışı Eğer analiz yapılacak madde katı ise 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.5-0.6 g arasında 0.1 mg duyarlıkla ( Ws ) tartılır. Dikkatle erlene aktarılır ve yaklaşık 100 ml damıtık suda çözülür. Eğer örnek sıvı ise analizi yapılacak numuneden 10 mL alınır. 5 ml 6F HNO3

Read more