Termodinamiğin Üçüncü Kanunu

Termodinamiğin üçünkü kanununa göre, sıcaklık mutlak 0 da saf kristallerin entropileride 0 dır.

Mutlak sıcaklık  0 olduğunda, ısıl enerji veya ısı 0 dır.Isı  enerjinin 0 olması moleküldeki atomların hareket etmediklerinin göstergesidir.

Bir maddenin standart mutlak entropisi 25º C 1 atm basınçtaki entropisidir ve Sº ile gösterilir. Standart  entropi değişimi, ürünlerin standart entropi değişimlerinin toplamından, reaksiyona giren maddelerin standart entropilerini toplamının farkına eşittir. Burada elementlerin standart entalpileri 0 değildir ve her türlü koşulda ( katı sıvı ve gaz formda) hesaplamaya katılırlar.

Hg(s) + ½ O2 (g) HgO (katı)

Sº = (Sº HgO) – (SºHg + 1/2 Sº O2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir