Triasetat İpeği (Arnel)

Primer asetat olarak da bilinen ve asetonda çözünmeyen selüloz triasetat, günümüzde çözücü olarak metilen diklorür ve alkol karışımı kullanılmak suretiyle filament olarak üretilmektedir. Ticari adı arnel olan triasetat, asetat ipeğine benzer şekilde elde edilmektedir. Üretime kısmi hidroliz kademesinden vazgeçilir. Elde edilen triasetatın %20’lik çözeltisi metilen diklorür artı alkol karışımı içinde hazırlanır. Bu çözelti, ya kuru-eğirme veya koagülasyon banyosu olarak su kullanılmak suretiyle yaş-eğirme yöntemleri ile lif haline getirilir. Triasetat; pek çok özellik bakımından asetat ipeğine benzer, termmoplastiktir ve kuru temizleme yapılamaz. Erime noktası biraz daha yüksek (300 ˚C) olduğundan daha yüksek sıcaklıklara ısıtılabilir. Arnel, triafil veya tricel adları ile satılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir